Zen-Werkretraite, juni 2017

Jacky Demmers

Jacky Demmers

Ga voorbij de vormen van de dag,
en je ziet rozentuin na rozentuin.
– Rumi

Programma

Het programma start ’s morgens om half zes.
Per dag wordt vier uur gemediteerd en drie à vier uur gewerkt.
Meditatieve wandelingen behoren tot de mogelijkheid.
Ervaring met meditatie is niet vereist en tijdens de retraite wordt zoveel mogelijk stilte betracht.
De werkzaamheden betreffen ondermeer: de moestuin, onderhoud van paden en bos, houthakken, klussen op en rond het erf, huishoudelijke werkzaamheden.
Daarnaast is er tijd voor luieren, wandelen, zwemmen, etc.

Begeleiding

De zen-werkretraite staat onder leiding van Jacky Demmers. In juni 2017 ontvangt zij transmissie van haar leraar Niko Tydeman Sensei.
Sinds 2006 organiseert Stichting Kshanti jaarlijks een zen-werkretraite in Les Gavatxes, waarvoor internationale belangstelling bestaat.

Periode

De zen-werkretraite start op zaterdag 15 juli om 19.00 uur en eindigt op zondag 22 juli om 12.00 uur. In verband met de busdiensten op zondag is een extra overnachting mogelijk.

Kosten

De kosten voor de achtdaagse zen-werkretraite zijn €360, inclusief maaltijden en verblijf. Graag uiterlijk een maand voor aanvang van de retraite het bedrag overmaken op Bankrek. NL24 TRIO 0197 8927 01 ten name van Stichting Kshanti.

U kunt hier ook met uw creditcard of PayPal account betalen:

Als je financiële draagkracht te gering is en je toch graag wilt deelnemen, neem dan contact op met Jacky of met Les Gavatxes om te overleggen over een reductie.

Praktische informatie

Maximum aantal deelnemers: 20
Opgave en informatie bij Les Gavatxes, 0034 972 192022 /
info@lesgavatxes.es of Jacky Demmers, pjotr48@hetnet.nl
Voor verdere informatie zie: www.lesgavatxes.es

Guy

Comments are closed.